Get Adobe Flash player
Firma Naše stavby

O našich stavbách

Nízkoenergetická architektúra

Naše stavby sú v prvom rade ekologické a nízkoenergetické, na výstavbu používame iba prírodné materiály na báze dreva. Obvodové steny a strop sú navrhované tak aby spĺňali parametre nulového domu o čom svedčia aj prepočty prechodu tepla cez obvodové steny plášťa budovy s prestupom tepla U=0,106 W/(m*K) a stropu s prestupom tepla U=0,104 W/(m*K).

 

Zdravotná neškodnosť

Zdravotná neškodnosť je veľmi dôležitý faktor pre dobré bývanie. V našej konštrukcii sa využívame na konštrukcie sušené drevo masív a zdravotne neškodné drevovláknité dosky Hofatex vyrábané z čistého dreva bez škodlivých prísad a lepidiel. Steny sú vhodné aj z hľadiska hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj dlhej životnosti. Okrem spomínaných vlastností majú tieto dosky vynikajúce zvukovo-izolačné parametre pre zniženie hladiny zvukov vo Vašom dome z jeho okolia. Tieto vlastnosti významne prispievajú k zabezpečeniu zdravého bývania a Vašej spokojnosti.