Get Adobe Flash player
Firma Tovar

Tovar - Polyprolenové žumpy

Obsah článku
Tovar
Plastové bazény
Polyprolenové žumpy
Čističky odpadových vôd
Rekuperácia
Celý článok
Polyprolenové žumpy od objemu 6m3 do 18 m3 a vodomerné šachty pre rodinné domy s rozmerom 1m x 1,1m      a 1m x1,5m